วัตถุประสงค์ของการฝึกฝนGclub

เรื่องของการฝึกฝน Gclub คือเรื่องที่เราต่างรู้ดีว่าเป็นสิ่งที่เสมือนกับยาขมอย่างช่วยไม่ได้ เราต่างก็เชื่อว่า การฝึกฝนทำให้ไปสู่จุดที่สูงที่สุดได้ แต่ทว่าเรื่องเหล่านั้นก็เป็นเสมือนสิ่งที่สร้างพื้นฐานให้เรานั้นเอง แต่ทว่าในช่วงของการฝึกฝนนั้น สิ่งที่จะสร้างให้เป็นในสิ่งที่อยากเป็นได้นั้นก็ได้แบ่งออกไปเป็นขั้นๆอีกเช่นกัน คุณอาจจะเห็นได้ว่าหลายคนฝึกฝนสิ่งที่อยู่ใน Gclub ประเภทเดียวกัน ด้วยวิธีการที่ต่างออกไปตามความถนัดของแต่ละคน อีกทั้งจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่ปรากฏออกมานั้นไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จทุกคนหรือพร้อมๆกันอีกด้วย เรื่องของความละเอียดเหล่านี้ อาจมีอยู่ในตัวของคนแต่ล่ะคนไม่เหมือนกัน ในการเล่น Gclub เราต่างก็รู้ดีถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกฝน หลายๆคนรู้ว่าตนเองควรที่จะเริ่มจากอะไรแล้วไปจบยังจุดไหนของการเรียนรู้ แต่ทว่าก็ไม่ใช่ทุกคนเช่นกันที่จะฝึกหรือปฏิบัติมันออกมาได้ดีเสมอไป